Jaarplanning

De cursussen worden gegeven op de vrijdagmiddagen tussen 11.00 en 17.00 u, beginnend eind augustus en doorlopend tot eind juni of begin juli, uitgezonderd de periode kerstvakantie en (eventueel) Koningsdag. In de overige vakanties gaan de bijeenkomsten door. Dit is nodig om de contactmomenten tot de vrijdag te kunnen beperken en te voorkomen dat er overlap tussen cursussen ontstaat. LET OP: zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden alle cursussen online gegeven middels video-conferencing.

Voor de cursussen QF en E&M reserveren we steeds 4 uur met een facultatieve wiskundige ondersteuning van 1 uur. Voor de 3EC cursussen is steeds 3 uur beschikbaar. Vanwege het bijzondere karakter heeft GGN 2 contacturen per vrijdagmiddag. De cursus Experimentele Fysica is een zomercursus die eens in de twee jaar gegeven wordt in de week voorafgaand aan het programma.

LET OP: in de planning staan alleen de contacturen. De natk4all-cursussen zijn echter nadrukkelijk "blended" van opzet, waarbij er van je verwacht wordt dat je (vaak al voorafgaand aan het eerste college!) veel werk thuis of online doet. Daarvoor is een uitgebreide ELO aanwezig. Voorbeeld: voor een cursus van 6EC (168 uur) staat slechts maximaal 36 uur contacttijd en een tentamen van 3 uur. De overige uren zul je dus elders moeten invullen en dat betekent een stevige tijdsinvestering. Deze blended opzet is nodig om een dergelijke cursus in een relatief beperkte tijdsperiode af te ronden.

 

 

Hieronder staat het rooster voor 2020-21. Het rooster kun je downloaden onderaan deze pagina.

 

Jaarplanning natk4all 2019-2020

 

Download Jaarplanning 2020-21jaarplanning 2020-21

 

Download Jaarplanning 2019-20jaarplanning 2019-20

 

Download Jaarplanning 2018-19jaarplanning 2018-19

 

Download Jaarplanning 2017-18jaarplanning 2017-18

 

Download Jaarplanning 2016-17 jaarplanning 2016-17

 

Download Jaarplanning 2015-16 jaarplanning 2015-16