Jaarplanning

De cursussen worden gegeven op de vrijdagmiddagen tussen 11.00 en 17.00 u, beginnend in week 35 en doorlopend tot week 28, uitgezonderd de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw, Goede Vrijdag en (eventueel) Koningsdag. In de overige vakanties gaan de bijeenkomsten door. Dit is nodig om de contactmomenten tot de vrijdag te kunnen beperken en te voorkomen dat er overlap tussen cursussen ontstaat.

Voor de cursussen QF en E&M reserveren we steeds 4 uur met een facultatieve wiskundige ondersteuning van 1 uur. Voor de 3EC cursussen is steeds 3 uur beschikbaar. Vanwege het bijzondere karakter heeft GGN 2 contacturen per vrijdagmiddag. De cursus Experimentele Fysica is een zomercursus die eens in de twee jaar gegeven wordt in de week voorafgaand aan het programma.

LET OP: in de planning staan alleen de contacturen. De natk4all-cursussen zijn echter nadrukkelijk "blended" van opzet, waarbij er van je verwacht wordt dat je (vaak al voorafgaand aan het eerste college!) veel werk thuis of online doet. Daarvoor is een uitgebreide ELO aanwezig. Voorbeeld: voor een cursus van 3EC (84 uur) staat slechts 15 uur contacttijd en een tentamen van 2,5 uur. De overige 66,5 uur zul je dus elders moeten invullen en dat betekent een stevige tijdsinvestering. Deze blended opzet is nodig om een dergelijke cursus in een relatief beperkte tijdsperiode af te ronden.

 

 

Hieronder staat het rooster voor 2019-20. Het rooster voor 2020-21 is in voorbereiding en wordt medio april 2020 verwacht. Dit rooster zal dezelfde globale opbouw hebben als het rooster van 2018-19 omdat we bij natk4all met een cyclus van twee jaar werken.

 

Jaarplanning natk4all 2019-2020

 

Download Jaarplanning 2019-20jaarplanning 2019-20

 

Download Jaarplanning 2018-19jaarplanning 2018-19

 

Download Jaarplanning 2017-18jaarplanning 2017-18

 

Download Jaarplanning 2016-17 jaarplanning 2016-17

 

Download Jaarplanning 2015-16 jaarplanning 2015-16