Deeltjesfysica

 

Docenten: Sijbrand de Jong en Ronald Kleiss (RU)

 

Periode: 28 feb - 1 mei 2020 (5 bijeenkomsten)

 

Tentamen: 15 mei 2020, hertentamen 12 juni 2020

 

Boek: reader van de docenten. LET OP: deeltjesfysica/subatomaire fysica is een vak dat sterk bouwt op de vakken quantummechanica en speciale relativiteitstheorie. Daarom raden de docenten uitdrukkelijk aan, deze vakken eerst te volgen en daarna pas deeltjesfysica te doen. Het natk4all-curriculum is zo opgebouwd, dat dit goed mogelijk is binnen één academisch jaar. Mocht je de vereiste voorkennis op een andere manier al hebben opgedaan, kun je je natuurlijk sowieso inschrijven voor het vak. De docenten openen de cursus met een uitgebreid voorkennisdocument, waaruit blijkt welk niveau er vereist is. Bij twijfel kun je de docenten hiervoor benaderen.

 

Voorbeeldprogramma